Välkommen till Zonepark!
Zonepark har utvecklat ett mycket smidigt och lättanvänt administrativt verktyg för hantering av digitala parkeringstillstånd som innebär många fördelar mot traditionella system med tryckta fysiska P-kort. Systemet är speciellt framtaget för att förhindra att fysiska p-tillstånd kopieras/förfalskas och därmed förhindra obehörig trafik som orsakar miljöproblem, platsbrist och ökat vägunderhåll.
Systemet är också byggt för att en P-tillståndsinnehavare lätt skall kunna flytta över P-tillståndet till ett nytt fordon utan att fysiskt behöva överlämna någon handling eller ens befinna sig på plats - man kan göra det från andra sidan jordklotet. Den som övervakar parkeringen kan lika lätt kolla om fordonet har parkeringstillstånd.

Fördelar med Zoneparks parkeringssystem
  • Omöjligt att kopiera och sprida tillstånd till obehöriga
  • Ökad P-tillgänglighet samt mindre till och från trafik
  • Slipper kostnad för tryck och administration för distribution m m.
  • Möjlighet att lätt ta bort ett P-tillstånd vid utebliven betalning eller annan anledning
Login